Ýanka Kupala
 adyndaky Grodno Döwlet Uniwersiteti

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da "Alma mater - söýgi birinji kursdan" atly XXIII özbaşdak döredijilik bäsleşiginiň finaly geçirilýär

banner11 banner21 banner31