Print this page
Sişenbe, 26 Iýul 2016 16:29

IÝMIT HYZMATLARY

Written by
Rate this item
(0 votes)

IÝMIT HYZMATLARY

food

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň okuw jaýlarynda we ýaşaýyş jaýlarynda talyplar üçin gurulan birnäçe garbanyşhanalary bar. Ol ýerlerde hepdäniň ähli günleri birinji we ikinji naharlaryň, dürli işdä açarlaryň we garnirleriň, birnäçe görnüşli içgileriň we konditer önümleriniň giň gerimli saýlawy elýeterli bahadan hödürlenýär. Şeýle hem, müşderileriň öz isleglerine görä şahsy günartanlyk we agşamlyk naharlary tabşyrmak (zakaz etmek) bolýar.

Wagtal wagtal biziň naharhanalarymyzda belarus, rus, italýan, polşa, litwa we gruzin ýaly dürli döwletleriň aşhana günleri geçirilýär.

Biziň aşhanamyz häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilendir. Iň soňky gezek 2015-nji ýylda hyzmat edişi hili we medeni taýdan ösdürmek maksady bilen naharlaryň has-da köp dürlülüginini we iýmit önümçilik tehnologiýasyny ýokarlandyrýan bejeriş işleri geçirildi.

Häzirki zaman dizaýny bilen isleg bildirýän üçin 80 adamlyk ýer bilen üpjün edip bilýän zaly bar. Siz bu ýerde baýramçylyk çärelerini, konferensiýilary, şeýle hem doglan gün we toý dabaralaryny geçirip bilersiňiz.

Biz bilen habarlaşmak üçin:

Address: Salgymyz: köç. Ožeşko, jaý 22.

Tel.: + 375 (152) 73 19 69; + 375 (152) 74 30 79

E-mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

 

Opening hours:

Iş wagty:
Duşenbe – Anna  9.00 - 17.00
Şenbe  9.00 - 15.00
Ýekşenbe dynç güni
Read 1307 times Last modified on Sişenbe, 26 Iýul 2016 16:36