Sişenbe, 14 Iýun 2016 09:57

Taryh

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet uniwersiteti Belarus döwletiniň iň bir owadan şäheriniň biri bolan Grodno şäheriniň iň täze döwrebap bilip merkezi. Bu bir Belarusiýanyň uly regional uniwersiteti bolup özüniň geçmişde gurlan berk fundamenti esasynda häzirki wagtda uly üstünlikleri bilen tapawutlanýar.
 

1940

Uniwersitetiň binasy bolan Ožeşko köçesiniň 22 jaýy ilkinji gezek Mugallymçylyk Institutynyň talyplaryny kabul etdi.

1944

Mugallymçylyk Instituty Grodno Döwlet Pedagogiki Institutyna öwrüldi.

1950

Instituta Belarus döwletiniň meşhur şahyry bolan Ýanka Kupalanyň adany berildi

1978

Grodno Döwlet Pedagogiki Instituty Uniwersitet statusyny aldy

1998

Kwalifikasiýalary ululdyş we hünärmenleri täzeden taýýarlaýyş Institutyaçylda. 2007-nji ýylda Kwalifikasiýalary ululdyş we kadyrlary taýýarlaýyş Instituty diýip adyny üýtgedildi.

2001-2006

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersiteti 4 sany kolleži öz içine aldy: Wolkowysk kolleži, Lida kolleži, Gumanitar kolleži, Tehnologiýa kolleži.

2010

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersiteti Belarus döwletiniň regional ýokary okuw jaýlarynyň arasynda ilkinjileriň biri bolup talap edilýän menejmentiň hiliniň gabat gelýänligi esasynda Milli we Halkara sertifikatlaryna eýe boldy we Belarus döwletiniň Prezidenti tarapyndan bilimiň hil derejesinde ýetilen üstünlikleri üçin pul baýragy bilen sylaglandy.
Read 1540 times Last modified on Sişenbe, 05 Iýul 2016 15:26
banner11 banner21 banner31