Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň sungat we dizaýn fakultetinde moda boýunça tikilen egin-eşikleriniň sergi görnüşindäki diplom işleriniň goragyny geçirilýär

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetinde 2017-nji ýylyň iýun aýynyň 19-na diplom işleriniň goragy geçirilýär (köç. Ožeşko, öý 22, aud. 218).

Öz işlerini Döwlet egzamen komissiýasyna we ähli myhmanlara “Dizaýn (egin-eşikleriň we matalaryň)” hünäri boýunça okap bilim alan talyplar görkezerler.

Başlaýan wagty: 10:00.

Hemmäňizi tomaşa etmäne çagyrýarys! 

 

banner11 banner21 banner31