Çarşenbe, 27 Iýul 2016 15:35

Saglygy goraýyş Merkezi

Written by
Rate this item
(0 votes)

Saglygy goraýyş Merkezi

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň saglygy goraýyş pediatrik Merkezi öz talyplary we işgärleri üçin ýokary hill, diwersifissirlenen we elýeterli bahaly mediki kömegi bilen üpjün etýär.

Biziň saglyk Merkezimiziň işi häzirki zaman ylymda ýetilen derejeleri we tejribeleri bilen esaslanýandyr. Biziň hünärmenlerimiz elmydama öz professional ukyblaryny kämilleşdirýärler we ösdürýärler
Mediki kömekler Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň talyplary üçin aýratyn bahalar boýunça amala aşyrylýar. 

Häzirki zaman enjamlar bilen üpjün edilen saglygy goraýyş Merkezi ýokary hilli mediki hyzmatlary hemme isleg bildirýänler üçin hödürleýär.

Diş bejergisi we massaž mediki hyzmatlaryna girýär.

Massažyň şahsy metodikasy her müşderiniň saglyk ýagdaýyna baglylykda biziň merkezimizde saýlanylýar.

Saglyk Merkezi size massaž boýunça nesihatlary (konsultasiýalary) we aşakdaky sanawda görkezilenleri we olardan başgada ençeme massažyň görnüşlerini elýeterli bahadan hödürleýär.
Massaž:
• ýüz massažy (maňlaý, gözleriň töweregi, ýokarky- we aşaky äň töwerekleri) – 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;
• bil-türräniň töwereklerine edilýän segmentar massažy – 46 600 bel.rub. / 4,66 bel.rub.;
• boýunyň töweregine edilýän massaž – 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;
• arka we bil üçin edilýän massaž – 61 100 bel.rub. / 6,11 bel.rub.;
• çanaklyk-but ýanjyk bogunlarynyň massazy 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;;
• agyryly edilýän massaž – 147 900 bel. rub. ;
• we beýleki massaž gürnüşleri barada şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: http://market.grsu.by/images/files/price_coz_massage.pdf

 

Biz bilen habarlaşmak üçin:med 1
Salgymyz: köç.Zaharow, jaý 32
Tel.: + 375 (152) 75 43 81;

Iş wagty:
Duşenbe – Anna: 8.30 - 16.00
Arakesme: 13.00 - 13.00
Şenbe – Ýekşenbe: dynç günleri

Diş bejeriş Merkezi hem täze döwrebap enjamlary bilen üpjün edilendir, şeýle hem biziň lukmanlarymyz her bir müşderä aýratyn üns berip diş keselleriniň öňüni almaga kömek etýärler we eýýäm ýüze çykan keselleri bejerýärler.
Diş bejeriş Merkeziniň esasy ugurlary:

med 2

- bejergi;
- proteza taýýarlaýyş;
- dişdäki daşlary we galyndylary aýyrmak;
- kesilleriň öňüni alyş barlagy;
- we başgalar.

Hyzmatlaryň bahalary bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: http://market.grsu.by/images/files/price_coz_stom.pdf

Biz bilen habarlaşmak üçin:

Salgymyz: köç. Gaspadarçaýa, jaý 23
Tel.: + 375 (152) 48 13 84;

Iş wagty:

Duşenbe – Anna: 8.30 - 19.00
Şenbe – Ýekşenbe: dynç günleri

med 3


Bu sanalan hyzmatlardan başgada biziň uniwersitetimiziň Sagly Merkezi ençeme dürli tölegli elýeterli bahadan hyzmatlary size hödürleýär. Olaryň sanawy we bahalary bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: 

http://market.grsu.by/images/files/price_coz_other.pdf

  

 

  

 

Read 1361 times Last modified on Anna, 29 Iýul 2016 14:57
banner11 banner21 banner31