Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da “Programmirlemeden mesele çözmek boýunça halkara çempionatynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň” atly ylmy türgenleşik 2016-njy ýylyň 14-nji awgustdan 25-ne çenli Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetinde “Pro

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da “Programmirlemeden mesele çözmek boýunça halkara çempionatynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň” atly ylmy türgenleşik
2016-njy ýylyň 14-nji awgustdan 25-ne çenli Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetinde “Programmirlemeden mesele çözmek boýunça halkara çempionatynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygy” atly türgenleşik geçýär.

   Türgenleşik informafion tehnologiýalar pudagynda talyplaryň taýýarlygyny ösdürmek we talyplary programmirleme boýunça çempionata taýýarlamak maksady bilen geçirilýär.
   Okuwyň dowamynda çärä gatnaşyjylar algoritimizasiýadan teoriýasy, oýunlaryň we sanlaryň teoriýasy bilen çuklaşdyryp öwrenilýän düşünjeler bilen tanyşarlar.
   Bu okuw barada giňişleýin bilmek isleseňiz uniwersitetiň rus dilindäki saýtyndan tapyp bilersiňiz.

banner11 banner21 banner31