Perşenbe, 08 Iýun 2017 10:36

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň hukuk fakultetiniň halkara hukuk kafedrasynyň dosenti Andreý Bogustowyň ylmy işi respublika boýunça geçirilen “Belarus Respublikasynyň sport hukugy” atly bäsleşikde iň gowy iş diýen ada eýe boldy

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň hukuk fakultetiniň halkara hukuk kafedrasynyň dosenti Andreý Bogustowyň ylmy işi respublika boýunça geçirilen “Belarus Respublikasynyň sport hukugy” atly bäsleşikde iň gowy iş diýen ada eýe boldy

08062017

Milli olimpiýa komitetiniň ştab-kwartirasynda “Belarus Respublikasynyň sport hukugy” atly VII  bäsleşigiň laureatlarynyň we ýeňijileriniň dabaraly sylaglanyş dabarasy bolup geçdi.

Eýelän orunlary ýeňijilere bäsleşigiň guramçylary bolan, sport hukugynyň hünärmenleri bolan, şeýle hem bedenterbiýe we sport pudagynda döwlet dolandyryjy edaralarynyň ýolbaşçylary bolan jýuriler saýladylar.  

“Sport pudagynda işlemeýän hukukçynyň iň gowy işi” atly diplom bilen Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň hukuk fakultetiniň halkara hukuk kafedrasynyň dosenti Andreý Bogustow birinji orna eýe boldy.

Hukuk fakultetiniň ähli täzelikleri bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz.

Read 3008 times
banner11 banner21 banner31