Anna, 08 Maý 2020 18:29

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersiteti, on-line görnüşde 21-nji asyryň ykdysadyýet we dolandyryş meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersiteti, on-line görnüşde  21-nji asyryň ykdysadyýet we dolandyryş meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Belarusyň, Russiýanyň, Polşanyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň 12 ýokary okuw mekdebinden 120-den gowrak adam “21-nji asyryň ykdysadyýeti we dolandyryşy” atly talyp ylmy konferensiýasyna gatnaşdy.
Däp bolşy ýaly, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň gumanitar kollejiniň, Grodnonyň 35-nji orta mekdebiniň, Soligorsk şäheriniň 2-nji gimnaziýasynyň, Dubna orta mekdebiniň, Mosty şäheriniň 1-nji gimnaziýasynyň we No.2 orta mekdebiniň wekilleri we beýlekiler Dolandyryş Ykdysadyýet fakultetinde geçirilen ylmy gepleşiklere gatnaşdylar.
WebEx platformasynda gurultaý sessiýasy görnüşinde geçirilen forumyň çäginde “Serhetsiz hyzmatdaşlyk: ykdysady we maglumat taraplary” atly tegelek stol ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatda bäş bölüm işledi. Bular “Halkara işewürlik we marketing”, “Maliýe we buhgalteriýa”, “Ykdysadyýet we kärhanany dolandyrmak”, “Ykdysady ulgamlaryň matematiki we maglumat goldawy” we “Ylymda ilkinji ädim (umumy orta we orta ýörite bilim edaralarynyň okuwçylary üçin)”.

Read 280 times
banner11 banner21 banner31