Anna, 08 Maý 2020 18:36

Bütindünýä zähmeti goramak gününe bagyşlanan olimpiada, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetinde geçirildi

Bütindünýä zähmeti goramak gününe bagyşlanan olimpiada, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetinde geçirildi

Belarus kollejleriniň 30-dan gowrak okuwçylary innowasiýa tehnologiýalary we inženerçilik fakultetinde geçirilen uzak aralyk olimpiadasyna gatnaşdy.
Çäräniň dowamynda okuwçylar zähmet meselelerini goramak, senagat arassaçylygy we hünär saglygy, howpsuzlyk we ýangyn howpsuzlygy babatynda hukuk we guramaçylyk meseleleri boýunça bilimlerini görkezip bilýän synag meselelerini çözdüler.
Şeýlelik bilen, birinji ýeri Belarusyň Milli Tehniki Uniwersitetiniň Minsk Döwlet Politehniki Kollejiniň talyby Alekseý Klenitskiý we Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň Tehnologiýa Kollejiniň talyby Denis Sawçuk paýlaşdy.
Ikinji orunda Belarusyň milli tehniki uniwersitetiniň Minsk döwlet politehniki kollejinden Bogdan Kowalewskiý we Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň tehnologiýa kollejinden Roman Toloçko bar.
Üçünji ýeri Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň tehnologiýa kollejiniň talyplary Stepan Baçko, Alekseý Kaşli we Dmitriý Romançuk eýeledi.

Read 312 times
banner11 banner21 banner31