Anna, 08 Maý 2020 18:47

“Kupala taslamalary 2020” halkara aralyk okuw marafony sizi maý aýyndaky çärelere çagyrýar

“Kupala taslamalary 2020” halkara aralyk okuw marafony sizi maý aýyndaky çärelere çagyrýar

11-nji maýdan 27-nji maý aralygynda “Kupala taslamalary 2020” halkara uzak aralyk okuw marafonynyň çäginde tor taslamalaryny synagdan geçirmek geçiriler.
Halkara aralyk okuwy “Bahar sessiýasy. Maý ”marafona gatnaşyjylar tarapyndan döredilen tor taslamalaryna jemgyýetçilik-hünär synagyny geçirmegi, mugallymlaryň IKT başarnygyny ýokarlandyrmagy we uzak aralyk okuw tehnologiýalaryny goşmak bilen häzirki zaman dersara tehnologiýalary özleşdirmegi maksat edinýär. Gatnaşanlary hasaba almak, 2020-nji ýylyň 4-nji maýyndan 10-njy maýyna çenli aralykda elýeterlidir.
Marafonyň çäginde döredilen tor taslamalarynyň arasynda “Peýdaly programmalar: Geliň bilelikde döredeliň!” ýazyjylary, Esasy we amaly matematika kafedrasynyň dosenti Natalýa Semençuk we Häzirki zaman programmirleme tehnologiýalary kafedrasynyň dosenti Nina Makarowa we Ýanka Kupala adyndaky grodno döwlet uniwersitetiniň Tebigat ylymlary we lingwistika dersleri we metodikasy we olaryň okadylyşy kafedrasynyň dosenti Ýelena Lapkowskaýanyň «Проста пра галоўнае!» taslamasyda bar.
Ýaryşyň jemleri 2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçiriler.
Gatnaşmak üçin mugallymlar, metodologlar, kitaphanalar, goşmaça bilim mugallymlary, GDA ýurtlarynyň bilim edaralarynyň talyplary çagyrylýar. Gatnaşanlaryň hemmesine elektron şahadatnama berler.

Bilim marafony barada has giňişleýin bu ýerden öwrenip bilersiňiz.

Read 1515 times
banner11 banner21 banner31