Perşenbe, 01 Noýabr 2018 14:22

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da ýylyň talyby saýlandy

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da ýylyň talyby saýlandy

31-nji dekabrda kupalow uniwersitetiniň konsertlik zalynda geçirilen “Ýylyň talyby - 2018” bäsleşiginiň finaly geçirildi. 

Maşyngurluşygynyň innowasionlyk tehnologiýalarynyň fakultetiniň talyby Polina Bubeşko Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da ýylyň talyby diýen ada eýe boldy.  

Hukuk fakultetiniň talyby Irina Kuliniç ikinji orny eýeledi, üçinji orna bolsa ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň talyby

“Iň gowy gollaw-topary” ady bilen inžener-gurluşyk, hukuk we maşyngurluşygynyň innowasionlyk tehnologiýalarynyň fakultetleri ýeňiş gazandylar.

Adat boýunça bäsleşik iki etapda geçdi. Birinji gaýwana turda bäsleşige gatnaşyjylar “Meniň dünýäm” atly portfoliýalaryny, köpçülik kyýnçylyklaryny çözmek ýollaryny durmuşa geçiriş matsatlary bilen talyplaryň döredijilik we kärendeçilik ukuplarynyň has-da ulalýandygyny görkezýän özleriniň “Ýaşlaryň inisiatiwasy” atly iň gowy proýektleri eminleriň dykgatyna ýetirdiler. Şeýle hem gaýwana turyň ýene bir bäsleşigi bolan “Men talyp” atly wideorolik bäslegi geçirildi. Geçirilen bäsleşikleriň jemi esasynda ýokary netije görkezen talyplar finala gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Final wagtynda üstünlikli çykyş edip ady agzalan talyplar ýokardaky sanalan netijeleri görkezdiler.

Read 910 times Last modified on Anna, 02 Noýabr 2018 15:52
banner11 banner21 banner31